Konferencia – Dni dentálnej hygieny 2023 sa bude konať v Bešeňovej v dňoch 26. – 28.5.2023

Nosnou témou konferencie je : Parodontologický pacient. O začiatku možnosti prihlasovania Vás budeme predbežne informovať.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.