Realizácie projektu ADHS
Realizácie projektu ADHS
Realizácie projektu ADHS

Dňa 6.4.2022 / Bc. Martina Školnová dipl.d.h. /, 27.5.2022 / Anna Sloviaková dipl.d.h./, 4.6.2022 / Katarína Žiaková dip.d.h /realizovali edukácie projektu ADHS. Projekt v praxi sa ukazuje ako účinný motivačný začiatok vedúci k zlepšeniu orálneho zdravia. Medzinárodne uznaný a ocenený IFDH na treťom mieste v súťaži projektov.