https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8de0f910a5&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1758002532494490697&th=1865adfd2f923c49&view=att&disp=safe

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.