Hlavnou témou DDH 2022 je celonárodný preventívny projekt ADHS „ Generácia bez kazu – Modul I. Budeš mamičkou, vieš chrániť svoje dieťatko?“
Práve modul I. bol ocenený IFDH v programe Social Responsibility Empowering Women ako 3. najlepší vo svetovej konkurencii.
Odborný program je zameraný na problematiku tehotenstva. Okrem odborných stomatologických, dentálno hygienických a pedostomatologických prednášok, budú DDH 2022 obohatené o vysoko odborné prednášky z gynekológie a pôrodníctva a materno fetálnej medicíny.


Témy prednášok: 

1. Negatívny dopad chronických ochorení dentoalveolárneho aparátu na výsledok gravidity – systematický prehľad.

2. Ochorenia parodontu a predčasný pôrod.


Prednášajúci: Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.


Doc. Ferianec ukončil Lekársku fakultu UK v Bratislave v roku 1991. Odvtedy pôsobí na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB. Špecializačné atestácie v odbore gynekológia a pôrodníctvo absolvoval v rokoch 1994 a 1998, neskôr získal subšpecializácie v odboroch ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a materno–fetálna medicína. V roku 2006 ukončil externé doktorandské štúdium udelením titulu PhD. Počas uvedeného obdobia pôsobil aj v Španielsku (Barcelona, Tenerife, Madrid) a získal kompletnú španielsku špecializačnú kvalifikáciu (Licenciado en Medicina y Cirugía, Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, Títulación de Nivel III de Ecografia Obstétrico-Ginecológica). V roku 2015 získal „Zertifikat Mammasonographie nach den Richtlinien der DEGUM“. Doc. Ferianec je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých publikácií. Je autorom jednej monografie a spoluautorom 5 učebníc. V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár sonografie, prenatálnej diagnostiky a fetálnej medicíny na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike LF UK. Spolupôsobí v privátnej gynekologickej praxi Gynaex a zastáva funkciu garanta pre USG a materno-fetálnu medicínu v spoločnosti GYN-FIV a.s. V roku 2015 habilitoval v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2016 získal ocenenie v ankete TOP inovácie v medicíne, v kategórii gynekológia, organizovanej Hospodárskymi a Zdravotníckymi novinami.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.