Milé členky a členovia

V období Covid nebola možnosť osobného stretnutia. Výbor ADHS pracovať musel, získavať nové informácie potrebné v tom období bolo niekedy až nemožné. Ako sa hovorí všetko zlé je na niečo dobré. Naučili sme sa pracovať a stretávať sa podľa potreby vo svete on line. Tej potreby je teraz viac a viac, keďže sú nutné jednanie s poisťovňami pre udržanie príspevku pre bonus na dentálnu hygienu pre všetky dentálne hygieničky aj hygienikov bez rozdielov, neustále sa tvoriace profesie preventistiek pracujúcich bez kompetencii v našom odbore, zastupovanie našej profesie na svetovej pôde IFDH, EFDH, na pôde MZSR, plány zabezpečovania odborného vzdelávania, tvorenie článkov do časopisu Stomateamu, Magazínu ADHS, jednania s partnermi ADHS, firmami, plány a realizácie nášho celosvetovo úspešného projektu, pravidelne hromadné informovanie emailom, FB a stránkou ADHS / bola vytvorená aj sekcia aktuálne /, množstvo práce pokladníka, tajomníka…

Musíme si uvedomiť, že sa blíži aj volebné obdobie do výkonného výboru ADHS bez Vašej pomoci a záujmu pracovať vo výkonnom výbore bude obtiažné, aby sa len profesii dentálna hygiena niekto osobne venoval, zastupoval naše požiadavky, udržal všetko dosiahnuté.

ADHS má veľkú snahu o vytvorenie komory, preto je nutná sila všetkých dentálnych hygienikov pre vytvorenie pevnej základne našej profesie.

Veríme, že popri nespočetným povinnostiam v osobnom aj pracovnom živote, ktoré má každá z nás uznáte nutnosť práce vo vedení ADHS nová sila, myšlienka, nový elán nás povedie k samostatnému zastupovaniu.

Váš záujem o prácu vo výbore ADHS ktorá nás ako profesiu drží na uznaných miestach môžete zasielať na : vykonnyvybor@adhs.sk

Váš výkonný výbor ADHS Vás všetkých srdečne pozdravuje.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.