Milé členky, členovia

Dňa 9.9.2023 sa konal volebný snem ADHS.

Predstavujeme Vám nový výkonný výbor:

Prezident – Ing. Bc. Jana Hurtalová

Viceprezident – Bc. Kamila Genšor

Tajomník – Mgr. Bc. Denisa Koňošová

Člen výboru – Mgr. Bc. Martina Vulganová

Pokladník – Bc. Daniela Čerňanská

Prajeme novému vedeniu zdravie , veľa osobných a pracovných úspechov, aby sa im podarilo odbor dentálnej hygieny reprezentovať doma i v zahraničí, zastupovať ADHS na pôde všetkých potrebných inštitúciách a ako si všetci želáme vznik komory dentálnych hygienikov.

Do kontrolno – revíznej komísie boli zvolení:

Martina Dikaczová dipl.d.h /predseda/

Lenka Mirdalová dipl.d.h.

Mgr. Bc. Adriána Beňová

Do odbornej komísie boli zvolení:

Anna Sloviaková dipl.d.h. / predseda/

Katarína Žiaková dipl.d.h.

Bc. Martina Školnová dipl.d.h.

Končiaci výkonný výbor ďakuje členom ADHS za ich dôveru a podporu .

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.