Milé členky, členovia

Dňa 9.9.2023 sa konal volebný snem ADHS.

Predstavujeme Vám nový výkonný výbor:

Prezident – Ing. Bc. Jana Hurtalová

Viceprezident – Bc. Kamila Genšor

Tajomník – Mgr. Denisa Koňošová

Člen výboru – Mgr. Martina Vulganová

Pokladník – Bc. Daniela Čerňanská

Prajeme novému vedeniu zdravie , veľa osobných a pracovných úspechov, aby sa im podarilo odbor dentálnej hygieny reprezentovať doma i v zahraničí, zastupovať ADHS na pôde všetkých potrebných inštitúciách a ako si všetci želáme vznik komory dentálnych hygienikov.

Do kontrolno – revíznej komísie boli zvolení:

Martina Dikaczová dipl.d.h /predseda/

Lenka Mirdalová dipl.d.h.

Adriána Beňová dipl.d.h.

Do odbornej komísie boli zvolení:

Anna Sloviaková dipl.d.h. / predseda/

Katarína Žiaková dipl.d.h.

Bc. Martina Školnová dipl.d.h.

Končiaci výkonný výbor ďakuje členom ADHS za ich dôveru a podporu .

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.