Dňa 4.6.2022 sa pri príležitosti MDD vo Veľkých Uherciach vytvoril edukačný stánok v rámci projektu ADHS ako súčasť cesty rozprávkovým lesom. Edukáciu ako zúbková víla realizovala viceprezidentka ADHS Katarína Žiaková dipl.d.h. Zúčastnilo sa približne 300 detí v doprovode  rodinných príslušníkov, ale aj budúce matky. Týmto spôsobom sa realizovali tri moduly projektu ADHS – Generácia bez kazu.

Aj touto cestou ďakujeme firmám za ich materiálnu podporu, ktorá umožnila nie len ústnu edukáciu, ale aj individuálny nácvik správnej starostlivosti o dutinu ústnu.

Aj keď netradičným, ale veľmi účinným spôsobom je možná realizácia projektu ADHS.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.