Pozývame Vás na webinár Philips - Zlatý partner ADHS
Pozývame Vás na webinár Philips – Zlatý partner ADHS
Pozývame Vás na webinár Philips - Zlatý partner ADHS

 PHILIPS SONICARE WEBINÁR:
 Dátum: 24. 11. 2022
Téma: Starostlivosť o jazyk z pohľadu západnej vs. tradičnej čínskej medicíny
 
 Radi by sme Vás pozvali na webinár na tému Starostlivosť o jazyk z pohľadu západnej vs. tradičnej čínskej medicíny. Prejavy neznášanlivosti kovov na slizniciach dutiny ústnej, ktorý prebehne 24. novembra od 18:00 hod. Účasť na webinári je zadarmo.  
Webinár prebehne pod záštitou Asociácie dentálnych hygieničiek ČR.

Takisto je akreditovaný slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov. Účasťou na vzdelávacej akcii získajú zaregistrovaní zdravotnícki pracovníci 1 kredit.  
 Obsah webinára -Vyšetrenie jazyka v klinickej praxi považujeme za jednu z najstarších vyšetrovacích metód. Jazyk je dobre prístupné vyšetrenie, čo zvyšuje jeho diagnostický význam.

V prvej časti sa na neho pozrieme z pohľadu západnej medicíny. Pani doktorka Himmlová okrem krátkej kazuistiky naviac pripojí i znalosti z orálneho galvanizmu, ktorý tiež môže spôsobovať pachute u našich pacientov.

V druhej časti webinára sa zoznámite s odborníkom tradičnej čínskej medicíny so základmi diagnostiky jazyka a dostanete praktické tipy, ako tieto znalosti využiť počas svojej praxe.   

  Chcem sa zúčastniť  

Prednášajúci: 

MDDr. Lucie Himmlová Csc.Stomatologická klinika VFN a 1. LF UKSkúšobné laboratórium pre dentálne materiály VFNVýskumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Členka Snemu ČSK a Výboru pre vysoké školy ČSK. Ako praktický zubný lekár pôsobí na Stomatologickej klinike VFN a 1. LF UK. V akademickej sfére pôsobí ako odborná asistentka na 1. LF UK. 
  Je členom vedeckej skupiny prof. Jany Duškovej, ktorá pôsobí na Stomatologickej klinike 1. LF UK a VFN vo Fakultnej poliklinike na Karlovom námestí. Jej súčasťou je Laboratórium pre ústnu biológiu a Skúšobné laboratórium pre dentálne materiály VFN. Tradičným zameraním Laboratória pre ústnu biológiu je výskum intolerancie dentálnych materiálov a diagnostikovanie precitlivenosti na tieto materiály a tiež materiály pre ortopedické alebo kardiovaskulárne implantáty s využitím testu MELISA. Na základe výsledkov testu sa dá pacientovi odporučiť optimálny typ materiálu náhrady. V súčasnosti sa laboratórium zameriava i na testovanie precitlivenosti na nekovové materiály, predovšetkým na dentálne kompozitné materiály, adhézne systémy a kostné cementy používané v ortopédii. Ďalej sa zaoberá výskumom mikrobiálneho osídlenia dutiny ústnej, a to predovšetkým v priebehu liečby pacientov s agresívnou parodontitídou. Je hlavnou autorkou vedeckej práce Resorbcia kosti pri krčku implantátu v porovnaní s matematickými modelmi. Špecializuje sa na implantológiu a biomedicínske
technológie.
   
Bc Jana Křepelková Dentálna hygiena, 3. lekárska fakulta UK v Prahe.Členka tímu dentálnych hygieničiek ordinácie- Čisté zoubky.Špecialistka a lektorka sonickej technológie Philips Sonicare a bielenia Philips ZOOM!  Vyštudovala odbor Dentálna hygienička na 3.lekárskej fakulte UK v Prahe.  V stomatologickej praxi pôsobí viac ako 8 rokov. Pravidelne sa zúčastňuje aj českých a aj zahraničných vzdelávacích akcií. Pracuje ako dentálna hygienička v ordinácii Čisté zoubky v Prahe. Je členkou Asociácie dentálnych hygieničiek, kde tiež pôsobí v Prípravnom výbore ADH. Okrem toho je súčasťou Philips Oral Health Care tímu už vyše 6 rokov, kde sa venuje sonickej technológii a je lektorkou bielenia Philips ZOOM!. Voľný čas tráví najradšej v prírode alebo na jóga podložke.   
Ing. Martin Janouch

Absolvoval biomedicínske a bio kybernetické inžinierstvo na ČVUT FEL a 1.LF UK, aby sa následne vrhol do štúdia TČM v Prahe a Nanjingu. V súčasnej dobe sa venuje súkromnej praxi TČM, štúdiu psychoterapie, prednáša na školách zameraných na alternatívnu medicínu. V súkromnom živote je vášnivý cestovateľ a otec na plný úväzok.   
Ako to funguje -Registrácia i webinár je zadarmo. Prihlasovací link od nás obdržíte deň pred webinárom a link bude aktívny 15 minút pred začiatkom, stačí na neho kliknúť a otvoriť v prehliadači. Nie je nutná inštalácia žiadnej aplikácie.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.