Prednášajúci DDH 2023 MDDr. Bc. Miroslav Marček
Prednášajúci DDH 2023 MDDr. Bc. Miroslav Marček
Prednášajúci DDH 2023 MDDr. Bc. Miroslav Marček

Prednáška : 28.5.2023

Prednášajúci: MDDr. Bc. Miroslav Marček

Názov prednášky: Základná hygienická fáza pri problémoch v parodontologií.

Abstrakt prednášky :

V našej prezentácií sa poslucháč dozvie:
 Opakovanie pri preventívnej prehliadke
 Aké indexy treba použiť pri riešení problémov v orálnej hygiene
 Motivácia pacienta
 Výber pomôcok pri domácej orálnej hygiene
 Komunikácia medzi dentálnym hygienikom a lekárom
 Zadefinovanie pravidelnosti návštev počas hygienickej fázy
 Kazuistiky

CV prednášajúci:

VZDELANIE
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2022- trvá Fakulta verejného zdravotníctva MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2014- 2020 Fakulta zubného lekárstva
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2011-2014 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, zdravotnícky záchranár
Gymnázium sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
2007-2011


PRIEBEH ZAMESTANÍ
Stomamed s.r.o.- Bratislava
2018-2020 Odborný asistent
Adam- Dent s.r.o.- Bratislava
2020- 2023, zubný lekár
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska Fakulta
2021- doteraz, asistent zubný lekár
Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
2021- doteraz, zubný lekár
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
2022-2023, asistent odbernej výuky
Záchranná zdravotná služba- Bratislava
2020- 2021
SDM Stomatologické centrum s.r.o.
2023- trvá Zubný lekár

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.