Prednášajúci DDH 2023 Mudr. Pavol Andel
Prednášajúci DDH 2023 Mudr. Pavol Andel
Prednášajúci DDH 2023 Mudr. Pavol Andel

Prednáška : 26.5.2023

Prednášajúci : Mudr. Pavol Andel

Názov prednášky: Kompas u parodontologického pacienta.

Abstrakt prednášky:

Ako reálne vieme pracovať s dátami u pacienta s ochorením parodontu. Ako vyťažiť čo najviac prospešných informácíí zo získaných vyšetrení? Kam sa vieme posunúť vďaka jednoduchým technológiám? Zmena prístupu prináša okamžité výsledky , právnu istotu a vzájomnú spokojnosť.

CV – Prednášajúci :

MUDr. Pavol Andel

Viac než 15 rokov pracuje ako špecialista v ortodoncii.

Vedie kliniku Andel Elite Dental Center.

Má za sebou 12 rokov prednášania a inštruovania na školeniach iTOP a aj vďaka mentorstvu Dr. Jiřího Sedelmayera je renomovaným odborníkom
na prevenciu.

Je tiež odborným garantom osvetového programu pre školy a škôlky Dental Alarm.

ADHS

Sme nezisková organizácia, ktorá vznikla v novembri 1993 v Trenčíne. V súčasnej dobe združuje dentálne hygieničky a hygienikov, ktorí ukončili vyššie odborné štúdium dentálnej hygieny v Trnave, Prešove, Bratislave, vo Zvolene a tiež bakalárske štúdium v Prešove.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.