Webinár zlatého partnera ADHS
Webinár zlatého partnera ADHS
Webinár zlatého partnera ADHS
Ďalší webinár zo série TePe Share už tento týždeň. Pripojte sa!
Téma: Parodontitída a diabetes – pozrime sa aj mimo úst
Termín: 29. marec (19:00), 30. marec (12:00)
Dĺžka trvania: 45 minút + priestor na otázky a odpovede
Miesto: online
Jazyk: angličtina
Prednášajúca: Dr. Varkha Rattu
Základné informácie : Je dokázané, že existuje vzájomná súvislosť medzi parodontitídou a diabetom. Zlá kontrola glykémie zvyšuje riziko parodontitídy približne o trojnásobok, pričom u osôb s komorbídnou parodontitídou je vyšší výskyt diabetických komplikácií. Naše súčasné chápanie vplyvu cukrovky na parodontitídu zahŕňa aktiváciu imunitných a zápalových reakcií, ktorých výsledkom je zvýšená systémová odpoveď. Tá u osôb s parodontitídou môže zhoršiť inzulínovú signalizáciu a zvýšiť rezistenciu, čo vedie k zvýšeniu hladiny HbA1c.
Report „Time to take gum disease seriously: The societal and economic impact of periodontitis“ spracovaný The Economist Intelligence Unit (EIU) uvádza ako jedno zo štyroch kľúčových odporúčaní „lepšiu integráciu dentálnej a všeobecnej zdravotnej starostlivosti“. Integrované postupy starostlivosti sú však vzácnosťou. Naša prednášajúca bude hovoriť o iniciatívach v oblasti služieb, ktoré začala a ktorých cieľom je podporiť medziodborovú spoluprácu najmä o spoluprácu s kolegami diabetológmi pri zavádzaní parodontálneho vyšetrenia do konzultácií diabetológov – projekt bol ocenený na národnej úrovni získaním ceny British Society of Periodontology Audit Award.

Registrácia :Na webinár sa zaregistrujete kliknutím na registračný odkaz nižšie pri vybranom termíne. Po registrácii vám príde na e-mail potvrdenie s ďalšími informáciami o tom, ako sa zúčastniť na webinári.
29. marec 2023 19:00 – registrujte sa tu30. marec 2023 12:00 – registrujte sa tu

 Cieľová skupina: Všetci odborníci v oblasti zubného lekárstvaZdravotníci pracujúci s pacientmi s diabetom
Cieľ : Povzbudiť zubných lekárov, ktorí sa starajú o pacientov s diabetom, aby sa zapojili do medziodborových tímov pre zdieľanú starostlivosť a pomohli zlepšiť výsledky parodontálneho zdravia pacientov. 
Výstup webinára: Povzbudiť zubných lekárov, aby uvažovali laterálne a zvážili rozšírenie svojej tradičnej úlohy pri liečbe pacientov s parodontitídou.Poznať súčasné poznatky a dôkazy o mechanizmoch, ktoré spájajú parodontitídu a diabetes.Preskúmať a pochopiť praktické/klinické iniciatívy a ich prekážky a uľahčujúce faktory, ktoré ukazujú význam lepšej integrácie zubnej a všeobecnej zdravotnej starostlivosti.

O prednášajúcej : Dr. Varkha Rattu vyštudovala Queen Mary University of London. Po ukončení štúdia pôsobila ako praktická lekárka v nemocnici, kde sa jej nadšenie pre zlatý štandard v oblasti zubného lekárstva prejavilo početnými oceneniami, ktoré získala. Dr. Rattu teraz študuje štvorročný postgraduálny program parodontológie na londýnskej Guy’s Hospital. Vášnivo sa zaujíma o dopady parodontitídy na zdravie, a preto začala kampaň „Parodontitída a diabetes,“ ktorá bola ocenená na celoštátnej úrovni udelením ceny British Society of Periodontology Audit Award, vďaka čomu získala podporu spoločnosti TePe. Často prednáša na medzinárodných prednáškach o parodontitíde a systémovej osi. Jej záujem o parodontálny výskum vyústil do publikovania článkov v odborných recenzovaných časopisoch a do jej pozvania ako recenzentky. Nedávno získala prestížnu cenu British Society of Periodontology Systematic Review Prize za vysokokvalitný výskum, na ktorom spolupracovala s niektorými poprednými svetovými parodontistami.

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.