IFDH vydala septembrové číslo eNews, kde uverejňuje aktuálne informácie z diania dentálnej hygieny v členských štátoch, najnovšie odborné informácie, výsledky rôznych štúdií ako aj kalendár konferencií a kongresov z členských štátov.

IFDH eNews uverejňuje v rôznych jazykoch, aj v slovenčine. V septembrovom čísle eNews je uverejnená krátka správa o činnosti dentálnych hygieničiek 8 členských krajín (napr. Kanada, Izrael, Island, Holandsko, USA….)
S radosťou Vás chceme informovať, že medzi uverejnenými príspevkami je aj príspevok zo SLOVENSKA.

V kalendári akcií sú uevedené aj naše DDH 2021 v Bešeňovej.

http://www.ifdh.org/newsletter/ifdh-enews-sept-2021.html

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.