Projekt ADHS – Generácia bez kazu / autorom je prezident ADHS Anna Sloviaková dipl.d.h. / 1.modul – Budeš mamičkou vieš chrániť svoje dieťatko? / kde projektovú šablónu vypracoval člen výboru ADHS Bc. Martina Školnová dipl.d.h./, ktorého realizácia prebieha bol ocenený ako 3. najlepší projekt v súťaži projektov IFDH v kategórii Social Responsibility Empowering Women. Bližšie informácie o aktivitách ADHS aj projekte v časopise eNews – jún 2022. dsfdsfsdfsd

Asociácia dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike

'ADHS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 5. novembra 1993 v Trenčíne. Zakladateľkou ADHS je pani Mgr. Marta Križanová. V súčasnej dobe ADHS združuje dentálne hygieničky a dentálnych hygienikov, ktorí ukončil štúdium dentálnej hygieny.

Copyright © 2023 adhs.sk Všetky práva vyhradené.